I love helfy - program rabatowy

Włączamy rabaty!

Jeśli byłaś uczestniczką programu rabatowego I love Helfy, w nowej odsłonie sklepu Helfy.pl czeka na Ciebie rabat za zgromadzone punkty. Możesz go wykorzystać do końca października 2020 roku. Rabatami nagradzaliśmy Was przez lata nie tylko za zakupy w sklepie internetowym Helfy.pl, ale także za aktywność w naszej wirtualnej społeczności.

Aby zobaczyć wysokość przysługującego Ci rabatu, zaloguj się na swoje konto. 

 

 

 


 

Regulamin programu rabatowego I love Helfy

Postanowienia ogólne

1. Organizatorem programu rabatowego I love Helfy, zwanego dalej Programem, jest właściciel sklepu internetowego Helfy.pl, firma NITAI Sp z o. o. z siedzibą we Wrocławiu, przy ulicy Długiej 16b lok. 33.
2. Program obowiązuje od dnia 1.05.2014 do dnia 28.04.2020. 
3. Użytkownicy Programu mogą zbierać punkty za zakupy i aktywność w serwisie Helfy.pl, a następnie wymieniać zebrane punkty na rabaty na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

Zasady udziału w Programie

1. Program dostępny jest wyłącznie dla zarejestrowanych użytkowników, którzy założyli indywidualne konto w sklepie internetowym Helfy.pl.
2. Do Programu może przystąpić:
a. osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat,
b. osoba fizyczna, która nie ukończyła 18 lat za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna prawnego.
3. Udział w Programie jest dobrowolny. Każdy zarejestrowany użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z udziału w Programie, wysyłając mail o treści „Rezygnuję z udziału w programie I love Helfy” pod adres: bok@helfy.pl. Rezygnacja z udziału w Programie jest jednoznaczna z usunięciem konta użytkownika w sklepie internetowym Helfy.pl.
4. W przypadku rezygnacji z udziału w Programie wszystkie zebrane i niewykorzystane przez użytkownika punkty przepadają bez możliwości ich odtworzenia.
5. Użytkownik może brać udział w Programie tylko osobiście i nie ma możliwości przekazania punktów innym osobom.

Zasady korzystania z Programu

1. Aby korzystać z Programu, użytkownik musi być zalogowany.
2. Użytkownicy Programu otrzymują punkty, które naliczane są indywidualnie według dokonanych zakupów i aktywności w witrynie Helfy.pl. Szczegółowe zasady naliczania punktów w Programie przedstawia Tabela nr 1.

Tabela nr 1

AktywnośćLiczba punktówObjaśnienia
zakupy online 1 zł = 1 pkt - dotyczy zakupów bez rabatu dokonanych w sklepie internetowym Helfy.pl, z wyłączeniem kosztów przesyłki
dodanie komentarza:
- pod produktem,
- na forum,
- pod artykułem, filmem video lub poradą,
- przesłanie sugestii dla sklepu
3 pkt - komentarz powinien zawierać min. 300 znaków
- komentarz podlega weryfikacji przez moderatora
założenie tematu na forum zgodnego z tematyką Helfy.pl 5 pkt - wpis powinien zawierać min. 500 znaków
- wpis podlega weryfikacji przez moderatora
przesłanie na adres ilh@helfy.pl autorskich materiałów edukacyjnych zdjęcie = 5 pkt
artykuł = 15 pkt
video = 25 pkt
- przesłane materiały podlegają weryfikacji, a punkty dodawane są przez zatwierdzeniu przez moderatora
- porada powinna zawierać min. 500 znaków
- video powinno trwać min. 30 sekund
- użytkownik zastrzega, że przesłane przez niego materiały są jego własnością i posiada on do nich pełne prawa autorskie

3. Wszystkie aktywności, o których mowa w Tabeli nr 1, a w szczególności opublikowane wpisy i przesłane materiały, powinny odpowiadać zasadom netykiety. W przeciwnym wypadku mogą zostać usunięte przez moderatora, a użytkownik utraci zdobyte dzięki nim punkty.
4. Im więcej zdobytych punktów w Programie, tym wyższy rabat przysługuje użytkownikowi. Wysokości rabatów przysługujące w określonym progu punktów zostały określone w Tabeli nr 2.  

Tabela nr 2

Próg punktowyPrzysługujący rabat
300 pkt 3%
400 pkt 4%
500 pkt 5%
600 pkt 6%
800 pkt 8%
1000 pkt 10%

5. Rabaty w Programie przysługują wyłącznie od ceny regularnej produktu – nie łączą się z kuponami rabatowymi i innymi promocjami cenowymi w sklepie Helfy.pl.
6. Rabat nie jest naliczany proporcjonalnie, lecz w ramach wyznaczonych progów punktowych.
Przykład: Użytkownikowi, który zgromadził 600 punktów, przysługuje rabat 6%. Nie jest możliwe uzyskanie rabatu w wysokości 7%. Maksymalny rabat, jaki można uzyskać w Programie, wynosi 10%.
7. Użytkownik może skorzystać z przysługującego mu rabatu w dowolnym momencie, tj.:
a. zrealizować bieżące zakupy w sklepie internetowym Helfy.pl z rabatem
lub
b. zrealizować bieżące zakupy w sklepie internetowym Helfy.pl bez rabatu, zachowując zgromadzone punkty po to, aby osiągnąć wyższy próg punktowy i tym samym wyższy rabat na kolejne zakupy
Decyzję o wykorzystaniu lub niewykorzystaniu przysługującego mu rabatu użytkownik podejmuje podczas procesu zakupowego („Twój koszyk”).

8. Po wykorzystaniu rabatu z konta użytkownika odejmowana jest liczba punktów odpowiadająca danemu progowi punktowemu. Punkty wypracowane ponad poziom progu pozostają na koncie użytkownika do wykorzystania w przyszłości.
Przykład: Użytkownik uzbierał 450 pkt i chce skorzystać z rabatu. Wypracował zatem rabat w wysokości 4%. Po jego wykorzystaniu odejmowanych jest mu 400 pkt, zaś 50 pkt pozostaje na jego koncie do wykorzystania w przyszłości.

Zasady korzystania z Programu po jego zamknięciu

1. Po zamknięciu Programu, tj. po 29.04.2020, zakończona jest możliwość gromadzenia punktów na koncie użytkownika. 
2. Użytkownik Programu ma możliwość wykorzystania naliczonych punktów na zasadach określonych w Programie. 
3. Możliwość wykorzystania naliczonych punktów przepada wraz z dniem 31.10.2020.
4. Po dniu 31.10.2020 użytkownik bezpowrotnie traci możliwość odebrania rabatu za udział w Programie. 

Ceny produktów w Programie

1. Rabaty wynikające z udziału w Programie przysługują wyłącznie do produktów w cenach regularnych.  
2. Rabaty wynikające z uczestnictwa w Programie nie łączą się z kuponami rabatowymi Helfy i innymi promocjami cenowymi.
3. Każdy użytkownik po zalogowaniu w sklepie internetowym Helfy.pl widzi niższe, indywidualnie naliczone ceny produktów w Programie (z rabatem odpowiadającym liczbie aktualnie uzbieranych przez niego punktów) oraz cenę regularną („stara cena”).
4. Użytkownik niezalogowany widzi standardowe ceny produktów (bez rabatu) oraz minimalne ceny, które możliwe są do uzyskania dzięki udziałowi w Programie.

Ochrona danych osobowych

1. Użytkownik Programu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez organizatora. Dane osobowe podlegają ochronie na podstawie Ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
2. Użytkownik Programu ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

Postanowienia końcowe

1. Wszelkie spory pomiędzy stronami będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

Ostatnia aktualizacja regulaminu: 29.04.2020 r. Poprzednia wersja regulaminu dostępna jest tutaj

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel