Punkty sprzedaży stacjonarnej


Klienci sklepów stacjonarnych Helfy mają możliwość dołączenia do Programu Lojalnościowego, oferującego bonifikatę dla jego uczestników. Poznaj korzyści z dołączenia do programu - ich opis znajdziesz w Regulaminie znajdującym się pod galerią sklepów Helfy (dół strony).

 

 

 


Zapraszamy do naszych sklepów stacjonarnych - UWAGA! Wprowadziliśmy zmiany w funkcjonowaniu sklepów ze względu na trwającą epidemię. 
 

Sklep Helfy z kosmetykami na ul. Świętego Mikołaja ul. Świętego Mikołaja 40
50-127 Wrocław


sklep tymczasowo nieczynny

Kontakt:
E-mail: mikolaja.wroclaw@helfy.pl
Tel: 690 010 475
Więcej zdjęć tutaj
 
  ul. Sienkiewicza 4/1 (przy pl. Bema)
  50-335 Wrocław


  Czynne:
  od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-17.00

  E-mail: sienkiewicza.wroclaw@helfy.pl
  Tel: 605 199 022

Parking naprzeciwko sklepu –
wjazd jak na Ostrów Tumski z ul. Sienkiewicza.
 
  ul. Hubska 81b
  50-501 Wrocław
 
 
Czynne:
  od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-17.00
 
  E-mail: hubska.wroclaw@helfy.pl
  Tel: 605 946 070


Parking w pobliżu sklepu.
 
 
  Al. Komisji Edukacji Narodowej 51
  02-797 Warszawa


  Czynne:
  od poniedziałku do piątku w godz. 11.00-19.00
  w soboty 10.00-16.00

  E-mail: ken.warszawa@helfy.pl
  Tel: 607 699 611

 
Parking w pobliżu sklepu.
 
Helfy sklep w Toruniu ul. Rynek Nowomiejski 18
87-100 Toruń


Czynne:
od poniedziałku do piątku w godz. 9:30-17.30

E-mail: nowomiejski.torun@helfy.pl
Tel: 607 550 060

Więcej zdjęć tutaj
 
Magazyn kosmetyków na ul.Kiełczowskiej MAGAZYN FIRMOWY
ul. Działdowska 32
51-427 Wrocław


realizacja wysyłek internetowych
brak możliwości odbiorów osobistych
Czynne:
od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00

Kontakt:
E-mail: info@helfy.pl
Tel: 509 343 537

Więcej zdjęć tutaj

Sklep przy ul. Św. Mikołaja 40, Wrocław - zdjęcia

Helfy - ul. Mikołaja - zdjęcie historycznej fasady Helfy - ul. Mikołaja - wejście do sklepu Helfy - ul. Mikołaja - półki pełne kosmetyków Helfy - ul. Mikołaja - orientalny wystrój wnętrza Helfy - ul. Mikołaja - naturalne i orientalne produkty Helfy - ul. Mikołaja - produkty kosmetyczne z bliska

Sklep przy ul. Rynek Nowomiejski 18, Toruń - zdjęcia

Helfy - sklep w Toruniu ze zdrową żywnością Helfy - sklep w Toruniu - ekologiczne środki czystości Helfy - sklep w Toruniu - mydła z Aleppo i marsylskie Helfy - Toruń  - mydła naturalne i orientalne Helfy - Toruń  - naturalne kosmetyki do pielęgnacji ciała Helfy - Toruń  - miejsce relaksu dla klientów Helfy sklep - pieczywo bezglutenowe w Toruniu

Sklep przy ul. Św.Gertrudy 24, Kraków - zdjęcia

Magazyn przy ul. Działdowskiej 32 - zdjęcia

Magazyn Helfy - stan magazynowy kosmetyków Helfy Magazyn Helfy - do wyboru, do koloru, kosmetyki z każdego zakątka świata Magazyn Helfy - kolejne paczki do wysłania


Regulamin programu lojalnościowego Sieci Sklepów HELFY

1. Postanowienia ogólne


a.    Niniejszy regulamin określa warunki nowego programu lojalnościowego Sieci sklepów Helfy zwanego w dalszej części Programem.
b.    Program organizowany jest przez NITAI Sp z o. o. właściciela Sieci sklepów Helfy z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Długiej 16b/33 w dalszej części zwanej Organizatorem.
c.    W programie może uczestniczyć każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat oraz posiada pełną zdolność do czynności prawnych, w dalszej części zwana Uczestnikiem.
d.    Program ma na celu przyznawanie świadczeń Uczestnikom programu określonych w niniejszym regulaminie.
e.    Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie, w każdym momencie trwania Programu. Każda zmiana Regulaminu przez Organizatora zostanie umieszczona na stronie internetowej http://www.helfy.pl/ Po wprowadzeniu zmian w Regulaminie użycie karty jest jednoznaczne z jego akceptacją.

2. Przystąpienie do Programu


a.    Warunkiem przystąpienia do Programu jest wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego, który dostępny jest w Sklepach Helfy. Wypełniony formularz powinien być czytelny, kompletny, zgodny z prawdą i oddany pracownikowi Sklepu. Zaakceptowany zostanie tylko prawidłowo wypełniony z wszystkimi wymaganymi polami, jak również ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych w zakresie związanym z Programem. Organizator zastrzega sobie jednak prawo do odmowy akceptacji formularza w uzasadnionych przypadkach tj: brak podpisu, nieprawdziwe, niekompletne dane.
b.    Uczestnik jest każdorazowo zobowiązany powiadomić Organizatora o zmianach danych podanych w Formularzu.
c.    Akceptacją treści Regulaminu jest złożony podpis na Formularzu Zgłoszeniowym.

3. Program lojalnościowy Sieci Sklepów Helfy


a.    Prawidłowe wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego pozwala na otrzymanie Karty lojalnościowej, którą można posługiwać się w całej Sieci Sklepów Helfy. Karta wydawana jest bezpłatnie.
b.    Uczestnik Programu zbiera na karcie naklejki z hologramami Helfy: jedna naklejka to jedna dokonana płatność rachunku na kwotę min. 50 zł, przy czym wielokrotność kwoty 50 zł oznacza przyznanie kolejnej naklejki.
c.    Po wypełnieniu karty 10 hologramami Helfy Uczestnikowi Programu zostaje przyznana jednorazowa bonifikata w postaci 15% rabatu na kolejne zakupy w dowolnym sklepie sieci Helfy. Po zebraniu 10 hologramów kartę uznaje się za     wykorzystaną i należy ją zwrócić Organizatorowi celem wydania nowej karty.
d.    Program nie łączy się z promocjami, wyprzedażami i obejmuje wyłącznie produkty w cenie regularnej (bez obniżek i innych promocji).
e.    Dodatkowym przywilejem uczestnictwa w Programie jest możliwość udziału w specjalnych akcjach - promocjach, które przeznaczone są wyłącznie dla Uczestników, według wyboru przez Organizatora. Informacje dotyczące promocji mogą być przesyłane drogą pocztową, elektroniczną bądź udzielane telefonicznie.
f.     Dane kontaktowe podane na Formularzu Zgłoszeniowym będą wykorzystywane w bazie danych prowadzonej przez Sieć Sklepów Helfy.
g.    Uczestnicy zobowiązani są do powiadomienia Organizatora o zmianach danych udostępnionych w Formularzu Zgłoszeniowym. W przypadku braku informacji o zmianach Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub całkowity     brak informacji o aktualnych akcjach promocyjnych, które przeznaczone są dla Uczestników Programu Lojalnościowego.

4. Karta lojalnościowa Sieci Sklepów Helfy


a.    Karta lojalnościowa ma charakter osobisty i nie powinna być użyczana osobom trzecim.
b.    Pracownik Sieci Sklepów Helfy ma prawo odmówić honorowania niniejszej karty, jeżeli jest ona zniszczona, uszkodzona.
c.    Organizator może unieważnić kartę, jeżeli jest ona użytkowana niezgodnie z Regulaminem.

5. Rezygnacja z Programu Lojalnościowego


a.    Wyłączenie Uczestnika z Programu przez Organizatora może nastąpić w przypadku gdy:
    - Uczestnik nie wyraził zgody na przetwarzanie danych osobowych
    - Uczestnik podał nieprawdziwe dane w Formularzu
    - Uczestnik nie przestrzega Regulaminu
b.    Uczestnik może zrezygnować z udziału w Programie. Rezygnacja musi zostać złożona w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Rezygnacja obowiązuje od     chwili złożenia pisma Organizatorowi.
c.    Potwierdzenie rezygnacji zostanie wysłane drogą elektroniczną na adres e-mail podany w Formularzu Zgłoszeniowym.

6. Zakończenie Programu Lojalnościowego


a.    Organizator zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia Programu Lojalnościowego w każdej chwili jego trwania.
b.    Organizator zobowiązuje się do zamieszczenia informacji na stronie internetowej www.helfy.pl - w przypadku zawieszenia lub zakończenia Programu.

7. Dane osobowe

a.    Dane osobowe każdego z Uczestników podlegają ochronie zgodnie z art. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

b.    Wypełnienie i podpisanie Formularza Zgłoszeniowego przez Uczestnika jest jednoznaczne z dobrowolnym wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora.
c.    W celu sprawdzenia lub aktualizowania danych zawartych w Formularzu Zgłoszeniowym należy skontaktować się z Organizatorem za pomocą adresu kartaklienta@helfy.pl
 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych

Niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe. Szczegóły tego dotyczące znajdziesz poniżej.

I. Administrator danych osobowych

Organizator Programu, tj. Nitai sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu jest Administratorem Twoich danych osobowych.

II. Inspektor Ochrony Danych

Organizator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw: Marcin Właziński, marcin.wlazinski@avant-it.pl.

III. Cele i podstawy przetwarzania:

□ w celu realizacji programu lojalnościowego na podstawie Twojej zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

IV. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:

podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu, tj:

administratorowi strony internetowej.

V. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych:

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

VII. Twoje prawa:

Przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych

c) prawo do usunięcia danych.

Jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz zażądać, abyśmy je usunęli.

d) ograniczenia przetwarzania danych

Możesz zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli, bo są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych.

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych:

Sprzeciw „marketingowy”. Masz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

Sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację. Masz także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni, a także, gdy przetwarzanie jest nam niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub do sprawowania powierzonej nam władzy publicznej. Powinnaś wtedy wskazać nam Twoją szczególną sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas Twoich danych są nadrzędne wobec Twoich praw lub też że Twoje dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

f) prawo do przenoszenia danych:

Masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np. format „.csv” dane osobowe Ciebie dotyczące, które nam dostarczyłaś na podstawie umowy lub Twojej zgody. Możesz też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi.

g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego

h) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

W każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: kartaklienta@helfy.pl

8. Postanowienie końcowe

a.    Organizator jest zwolniony z odpowiedzialności w przypadku ewentualnych konsekwencji, które mogą wynikać z nieprawidłowości w działaniu Programu.
b.    Akceptacja Regulaminu to podpis złożony na Formularzu Zgłoszeniowym.
c.    Regulamin dostępny na www.helfy.pl oraz w Sklepach Stacjonarnych Sieci Sklepów Helfy.

 

Twoje rabaty
Logo programu

Jesteś miłośnikiem zakupów z rabatem?

Dołącz do klubu rabatowego “I love Helfy”!

Rób zakupy, dziel się opiniami,
udzielaj się na forum
i zyskuj zniżki

Jeśli masz konto na Helfy.pl, Twój program rabatowy już działa!

Dowiedz się więcej lub już teraz Załóż konto

Społeczność Helfy

Społeczność Helfy

Blog Helfy.pl Twitter Helfy.pl Pinterest Helfy.pl Instagram Helfy.pl