Regulamin programu rabatowego I love Helfy

Postanowienia ogólne

1. Organizatorem programu rabatowego I love Helfy, zwanego dalej Programem, jest właściciel sklepu internetowego Helfy.pl, firma NITAI Sp z o. o. z siedzibą we Wrocławiu, przy ulicy Długiej 16b lok. 33.

2. Program obowiązuje od dnia 1.05.2014 do odwołania.

3. Użytkownicy Programu mogą zbierać punkty za zakupy i aktywność w serwisie Helfy.pl, a następnie wymieniać zebrane punkty na rabaty na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

 

Zasady udziału w Programie

1. Program dostępny jest wyłącznie dla zarejestrowanych użytkowników, którzy założyli indywidualne konto w sklepie internetowym Helfy.pl

2. Do Programu może przystąpić:

a. osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat,

b. osoba fizyczna, która nie ukończyła 18 lat za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna prawnego.

3. Udział w Programie jest dobrowolny. Każdy zarejestrowany użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z udziału w Programie, wysyłając mail o treści „Rezygnuję” pod adres: ilh@helfy.pl. Rezygnacja z udziału w Programie jest jednoznaczna z usunięciem konta użytkownika w sklepie internetowym Helfy.pl.

4. W przypadku rezygnacji z udziału w Programie wszystkie zebrane i niewykorzystane przez użytkownika punkty przepadają bez możliwości ich odtworzenia.

5. Użytkownik może brać udział w Programie tylko osobiście i nie ma możliwości przekazania punktów innym osobom.

 

Zasady korzystania z Programu

1. Aby korzystać z Programu, użytkownik musi być zalogowany.

2. Użytkownicy Programu otrzymują punkty, które naliczane są indywidualnie według dokonanych zakupów i aktywności w witrynie Helfy.pl. Szczegółowe zasady naliczania punktów w Programie przedstawia Tabela nr 1.

Tabela nr 1

Aktywność

Liczba punktów

Objaśnienia

zakupy online

1 zł = 1 pkt

- dotyczy zakupów bez rabatu dokonanych w sklepie internetowym Helfy.pl, z wyłączeniem kosztów przesyłki

dodanie komentarza:

- pod produktem,

- na forum,

- pod artykułem, filmem video lub poradą,

- przesłanie sugestii dla sklepu

3 pkt

- komentarz powinien zawierać min. 300 znaków

- komentarz podlega weryfikacji przez moderatora

założenie tematu na forum zgodnego z tematyką Helfy.pl

5 pkt

- wpis powinien zawierać min. 500 znaków

- wpis podlega weryfikacji przez moderatora

przesłanie na adres ilh@helfy.pl autorskich materiałów edukacyjnych

zdjęcie = 5 pkt

artykuł = 15 pkt

video = 25 pkt

- przesłane materiały podlegają weryfikacji, a punkty dodawane są przez zatwierdzeniu przez moderatora

- porada powinna zawierać min. 500 znaków

- video powinno trwać min. 30 sekund

- użytkownik zastrzega, że przesłane przez niego materiały są jego własnością i posiada on do nich pełne prawa autorskie

udostępnienie koszyka

15 pkt

- koszyk można udostępnić w procesie zakupowym, przed złożeniem zamówienia

udzielenie odpowiedzi na zapytanie o produkty znajdujące się w koszyku udostępnionym

5 pkt

- odpowiedź powinna zawierać min. 300 znaków

- odpowiedź podlega weryfikacji przez moderatora

3. Wszystkie aktywności, o których mowa w Tabeli nr 1, a w szczególności opublikowane wpisy i przesłane materiały, powinny odpowiadać zasadom netykiety. W przeciwnym wypadku mogą zostać usunięte przez moderatora, a użytkownik utraci zdobyte dzięki nim punkty.

4. Im więcej zdobytych punktów w Programie, tym wyższy rabat przysługuje użytkownikowi. Wysokości rabatów przysługujące w określonym progu punktów zostały określone w Tabeli nr 2.  

Tabela nr 2

Próg punktowy

Przysługujący rabat

300 pkt

3%

400 pkt

4%

500 pkt

5%

600 pkt

6%

800 pkt

8%

1000 pkt

10%

5. Rabaty w Programie przysługują wyłącznie od ceny regularnej produktu – nie łączą się z kuponami rabatowymi i innymi promocjami cenowymi w sklepie Helfy.pl.

6. Rabat nie jest naliczany proporcjonalnie, lecz w ramach wyznaczonych progów punktowych.

Przykład: Użytkownikowi, który zgromadził 600 punktów, przysługuje rabat 6%. Nie jest możliwe uzyskanie rabatu w wysokości 7%. Maksymalny rabat, jaki można uzyskać w Programie, wynosi 10%.

7. Użytkownik może skorzystać z przysługującego mu rabatu w dowolnym momencie, tj.:

a. zrealizować bieżące zakupy w sklepie internetowym Helfy.pl z rabatem

lub

b. zrealizować bieżące zakupy w sklepie internetowym Helfy.pl bez rabatu, zachowując zgromadzone punkty po to, aby osiągnąć wyższy próg punktowy i tym samym wyższy rabat na kolejne zakupy

Decyzję o wykorzystaniu lub niewykorzystaniu przysługującego mu rabatu użytkownik podejmuje podczas procesu zakupowego („Twój koszyk”).

 

8. Po wykorzystaniu rabatu z konta użytkownika odejmowana jest liczba punktów odpowiadająca danemu progowi punktowemu. Punkty wypracowane ponad poziom progu pozostają na koncie użytkownika do wykorzystania w przyszłości.

Przykład: Użytkownik uzbierał 450 pkt i chce skorzystać z rabatu. Wypracował zatem rabat w wysokości 4%. Po jego wykorzystaniu odejmowanych jest mu 400 pkt, zaś 50 pkt pozostaje na jego koncie do wykorzystania w przyszłości.

 

Ceny produktów w Programie

1. Rabaty wynikające z udziału w Programie przysługują wyłącznie do produktów w cenach regularnych.  

2. Rabaty wynikające z uczestnictwa w Programie nie łączą się z kuponami rabatowymi Helfy i innymi promocjami cenowymi.

3. Każdy użytkownik po zalogowaniu w sklepie internetowym Helfy.pl widzi niższe, indywidualnie naliczone ceny produktów w Programie (z rabatem odpowiadającym liczbie aktualnie uzbieranych przez niego punktów) oraz cenę regularną („stara cena”).

4. Użytkownik niezalogowany widzi standardowe ceny produktów (bez rabatu) oraz minimalne ceny, które możliwe są do uzyskania dzięki udziałowi w Programie.

 

Zasady udostępniania koszyków i zdobywania punktów z tym związanych

1. Jedną z innowacji w sklepie internetowym Helfy.pl jest możliwość udostępniania koszyka, czyli zgoda na wyświetlenie innym użytkownikom listy produktów, które zakupił dany użytkownik w danym zamówieniu.

2. Udostępnianie koszyka jest opcjonalne, a użytkownik decyduje o tym każdorazowo składając zamówienie. Funkcja ta ma na celu ułatwić użytkownikom Helfy.pl dzielenie się opiniami i wzajemne zadawanie pytań na temat produktów.

3. Czynność udostępniania koszyka nagradzana jest każdorazowo liczbą 15 punktów w Programie, zgodnie z zasadami opisanymi w Tabeli nr 1.  

4. Wszyscy użytkownicy witryny Helfy.pl mają wgląd do udostępnionych koszyków zakupowych oraz mogą zadawać pytania na temat wybranego produktu tym, którzy udostępnili koszyk. Użytkownik, który udostępnił koszyk i odpowiedział na zadane mu pytanie, otrzymuje kolejne 5 punktów, zgodnie z zasadami opisanymi w Tabeli nr 1.

 

Ochrona danych osobowych

1. Użytkownik Programu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez organizatora. Dane osobowe podlegają ochronie na podstawie Ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

2. Użytkownik Programu ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

 

Postanowienia końcowe

1. Wszelkie spory pomiędzy stronami będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

Twoje rabaty
Logo programu

Jesteś miłośnikiem zakupów z rabatem?

Dołącz do klubu rabatowego “I love Helfy”!

Rób zakupy, dziel się opiniami,
udzielaj się na forum
i zyskuj zniżki

Jeśli masz konto na Helfy.pl, Twój program rabatowy już działa!

Dowiedz się więcej lub już teraz Załóż konto

Społeczność Helfy

Społeczność Helfy

Blog Helfy.pl Twitter Helfy.pl Pinterest Helfy.pl Instagram Helfy.pl